Vår VD summerar räkenskapsåret 2022/2023.

Glad sommar!

Semestern har börjat för en del av oss och för några så väntar den runt hörnet. Som brukligt så här års när Muneris IT:s räkenskapsår närmar sig sitt slut sammanfattar vi året som gått samtidigt som vi blickar framåt för att se vad framtiden kan erbjuda. Till skillnad från de senaste årens anpassningar till pandemier, arbete från hemmakontoren och att medarbetare tvingas in i det digitala så ser vi nu att det snarare är verksamheten och det dagliga arbetet som driver utveckling igen. Även om vi fortfarande får parera yttre hot och tydligare krav på säkerhet pågrund av tillexempel Rysslands framfart i Ukraina så är det våra kunders progress och deras krav på ökad produktivitet som genererar nya marknader och uppdrag för branschen i allmänhet och Muneris i synnerhet. Ökade krav på säkerhetslösningar i flera nivåer och alla externa hot innebär att vi hela tiden måste vara i framkant när det kommer till att skydda era, våra kunders IT-miljöer. Muneris IT ser att förutom utvecklade säkerhetslösningar för verksamhetens miljöer så ökar förståelsen för att det sannolikt är den enskilda användaren som utgör företagens största säkerhetshot och ser till att utbilda och medvetandegöra sin medarbetare i dagsaktuella trender kring säkerhet och säkerhetsarbete.

Muneris IT AB 2022/2023

Den 30/6 stänger Muneris IT sitt räkenskapsår och ser tillbaka på ett år fyllt av aktivitet och utveckling. Vi på Muneris IT har tillsammans med våra underbara kunder haft en positiv utveckling. Vi har kontinuerligt växt i befintliga engagemang och ökat våra leveranser med nya kunder och uppdrag. Vi har under detta år fått fler nya underbara kollegor och vi fortsätter att stärka vår organisation med nya partnerskap och samarbeten, allt för att kunna uppfylla våra högt ställda krav på oss själva att leverera kvalitet och mervärden till våra kunder.

Muneris har det senaste året fortsatt att investera i vår fantastiska personal och bland annat startat ett samarbete med IMR för att säkerställa vårt välmående, på arbetet men även generellt. Vi fortsätter vårt engagemang i att kulturträna tillsammans för att ytterligare stärka vår grupp och öka förståelse för varandra och vad Muneris IT står för såväl internt som externt. Under året har arbetet med att stärka vår leverans av tjänster inom infrastruktur och kommunikation fortsatt och numera producerar vi tjänster från tre datacenter, i tre olika kommuner i Östergötland. Med säkerhet och tillgänglighet så har vi skapat en miljö där våra kunder kan känna sig trygga och leva i vissheten att upptid, tillgång och hastighet är optimal. Med målsättning att öka tillgängligheten och tryggheten för våra kunder införde vi under året en Självbetjäningsportal. Vi har länge sett behovet att erbjuda kunder en samlingsyta för det engagemang som vi har med våra kunder med syfte att skapa transparents, höja och mäta kundnöjdheten och minska antalet supportärenden. Som ett komplement till våra egna serverkluster har vi under året även börjat leverera tjänster via Amazon Web Services som garanterar en Muneris IT-leverans oavsett önskemål om vilket moln våra kunders miljöer ska leva i. Med ambitionen att säkra våra leveranser och erbjuda fler infrastrukturtjänster ingicks ett samarbete med Utsikt Bredband AB och numera kan Muneris IT även titulera sig, Internet Service Provider. Det innebär att vi har skapat oss oinskränkta möjligheter att tillhandahålla internetaccesser och nätverkslösningar i alla utföranden till våra kunder. Där ser vi fram emot ett intensifierat samarbete under kommande höst.

Med Muneris Education har vi lyckats skapa uppskattade företagsanpassade utbildningar som hjälper verksamheten att nyttja potentialen i framförallt Microsofts applikationer. Den verksamheten växer kontinuerligt och kommer under hösten att kompletteras med fler utbildningar och nya tjänster kring dessa.

Muneris Mobility har under året haft en fantastisk utveckling där fokus har legat på att tillgodose de ökade kraven på säkerhetslösningar anpassade till den nya tekniken och det moderna mobila sättet att arbeta och bedriva sin verksamhet. Fler partnerskap, nya samarbeten och en produkt -och tjänsteportfölj i ständig utveckling innebär att vi erbjuder marknaden leveranser och produkter i framkant. Vi kommer inom kort att presentera spännande nyheter inom detta produktområde.

Sammanfattningsvis så konstaterar vi att året har varit händelserikt, inneburit ständig utveckling, ibland varit utmanande men framförallt väldigt roligt.

Vi önskar alla våra kunder och partners en fantastisk och förhoppningsvis avkopplande sommar och semester.

Vi har öppet hela sommaren så ni är varmt välkomna att höra av er om ni behöver vår hjälp annars ses eller hörs vi på andra sidan semestern.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *