Support


TOPdesk


”Muneris IT inför en Självbetjäningsportal för sina kunder för att skapa transparents, höja och mäta kundnöjdheten och minska antalet supportärenden”
Daniel Kernell
VD

TOPdesk


Ett år sedan tog vi steget till ärendehanteringsverktyget TOPdesk med en tydlig målsättning – att erbjuda våra avtalskunder en mer sammanhållen och transparent plattform för ärendehantering.

Genom vår självbetjäningsportal kan du enkelt:

 • Registrera ärenden
 • Följa upp befintliga ärenden
 • Smidigt hantera on/offboarding av medarbetare
 • Använda formulärbaserade beställningsflöden och mycket mer
 • Lösa enklare ärenden, rutinuppgifter och hitta svar på frågor, samt hantera mindre komplicerade problem.

Vår självbetjäningsportal är nyckeln till effektivare informationshantering för er verksamhet. Upptäck hur smidigt ni kan samordna och hantera era processer med vår användarvänliga plattform.

Vad kan man förvänta sig av topdesk?


 • Koll på klienter/arbetsplatser, vem som har dem och vilka arbetsplatser som är lediga/lagerplacerade
 • Överskådlig vy över samtliga ärenden med möjlighet att kommentera direkt i ärendet
 • Formulärbaserade beställningsflöden
 • On/offboarding för dina medarbetare
 • Kundanpassade rapporter med automatiserat utskick
 • Mäta kundnöjdheten i varje ärende – omedelbar feedback
 • Information direkt i portalen – Driftinformation, nyheter, Muneris tjänster, era egna länkar/genvägar
 • Koll och kontroll
 • Shift left- dvs att vid inmatning av information kommer förslag på lösningar upp som gör att kunden kan lösa ärendet själv = Minimerar antalet supportärenden.

Och det här är bara början..

FAQ – Vanliga Frågor

Svar på vanliga frågor som kanske kan lösa ditt problem utan att ta kontakt med vår support. Om inte. Inga problem slå oss en signal eller skicka ett mail så hjälper vi dig.

Information om hur du loggar in kommer via din företagsmail med tydliga instruktioner för hur du loggar in. Om du inte har fått den informationen kontaktar du vår Servicedesk så hjälper dem dig.

Kontakt: servicedesk@munerisit.se

010-221 65 00

Möjligheterna för utökad funktionalitet i SSP är stor. Samla dina resurser och IT-relaterade frågor via denna portal för att minska frågor eller annat surr på er arbetsplats.

Kontakta:

Mathilda Holm

Mathilda.holm@munerisit.se

010-221 65 09

IT Servicedesk

En Servicedesk gör det möjligt för slutanvändare att enkelt interagera med IT och hanterar alla typer av ärenden gällande behov av support och felanmälan samt beställning av varor eller behörigheter. De har som uppgift att hantera alla processer som ryms inom organisationens IT-policyer och riktlinjer. Funktionen definieras som en enda kontaktyta eller Single Point of Contact (SPOC) mellan IT-avdelningen/leverantören och kunderna.

Vad gör en IT Servicedesk?

Några viktiga ansvarsområden för en Servicedesk är:

 • Agera som SPOC för alla IT-områden, applikationer och affärsprocesser
 • Följa upp och säkerställa efterlevnad av servicenivåavtal (SLA)
 • Tillhandahålla möjlighet till självbetjäning för incidenter och förfrågningar