Navigera

 

SERVICEDESK

Vår servicedesk är navet i vår verksamhet och vår viktigaste kontaktyta till användare i IT relaterade frågor.

Tjänsten inkluderas normalt i Muneris övriga tjänster men kan köpas som ett komplement till egna lösningar.

Alla ärenden registreras och följs upp i vårt ärendehanteringssystem

Fjärrsupport

Servicedesk erbjuder fjärrsupport där vi upprättar en förbindelse till dator/server så att vi kan fjärrstyra den, med användaren/verksamhetens tillåtelse och snabbt identifiera/lösa problemet.

SPOC

Vi agerar i många fall single point of contact för att användare och organisationer skall slippa lägga tid på att identifiera vilken leverantör som har hand om respektive problem. Vi tar emot ärendet, kontaktar rätt leverantör för problemet, löser det och följer upp att utförd åtgärd har löst problemet.

På platsen support

Vid de frågeställningar/projekt som kräver att vi finns på plats utförs support efter överenskommelse.

Kundanpassad support

Då många verksamheter har olika krav på svars- och öppettider kan vi kundanpassa supportfunktionen för alla typer av ärenden dygnet runt (24x7x365).