Navigera

OM MUNERIS IT


AFFÄRSIDÉ

MunerisIT startades med målsättning att alltid leverera högsta kvalitet till kunden. Bred kompetens, stort engagemang och ständigt fokus på kundens behov är våra motton.

Vår målsättning är att som leverantör- och operatörsoberoende aktör alltid kunna leverera en produkt som helt och hållet utgår utifrån kundens faktiska behov. 100 % kundnöjdhet är vad vi eftersträvar. Vår dynamiska avtalsmodell som paketeras per användare och till ett fast pris innebär att vi mår bra när våra kunder mår bra och deras miljö fungerar.

ORGANISATION

Våra tjänster och erbjudanden levererar hög och god tillgänglighet. MunerisIT´s hjärta är servicedesken med våra tekniker och konsulter.

När Muneris IT startade fanns en insikt om att det är kvaliteten av leveransen och kunskapen och tillgängligheten av service som var och är det viktigaste för våra kunder. Vi har 1st, 2nd och 3rd-line support i vår egen organisation.

Vår organisationsutveckling och takten vi växer i utgår alltid från vår teknik- och serviceavdelnings kapacitet att leverera. Alla våra medarbetare har god insyn i vår verksamhet och våra lösningar. Detta skapar en trygghet för våra kunder och innebär en god tillgänglighet och snabba svar. Alla våra leveranser har förutom en kundansvarig även en leveransorganisation bestående av en utpekad tekniskt ansvarig, en konsultchef och vår samlade servicedesk

MÅLGRUPP

Muneris IT har en strävan att alltid vara en strategisk partner till våra kunder. Hos små och medelstora företag innebär det ofta att vi är er IT-avdelning. Hos större företag och organisationer handlar det mer om att vara en resurs att lita på när det gäller att ta fram strategier och vara IT-avdelningens förlängda arm.

Vår samlade kompetens innebär att inget uppdrag är för litet eller för stort. Alla kunder är unika. Muneris IT har genom samarbeten med rikstäckande konsultorganisationer inga problem att hantera såväl lokala som nationella uppdrag.

LEDSTJÄRNor & VÄRDERINGAR

Muneris IT är ett värderingsstyrt företag och arbetar efter följande ledstjärnor:

Engagemang

  • Vi visar alltid ett genuint engagemang för kunden
  • Hög tillgänglighet och god närvaro för kunden är viktigast

Enkelhet

  • Vi skapar förutsättningar för våra kunder att fokusera på kärnverksamheten
  • Vi söker funktionella lösnignar som skapar ettt mervärde i kunderns verksamhet

Trygghet
  • Kunden ska alltid se oss som en naturlig del i deras verksamhet
  • Vi har förmåga och kompetens att utveckla kundens verksamhet
  • Vi ger alltid uppriktiga råd till kunderna

Affärsmässighet
  • Vi är alla delaktiga i vårt uppdrag
  • Kundlösningar efter verkligt behov
  • Vi är stolta över det vi gör