Navigera

LICENSHANTERING 

Att idag hitta rätt licenser är väldigt komplicerat.

Vi analyserar ert behov tillsammans med befintliga licenser och tar fram förslag på hur man kan optimera licenshanteringen och kostnaderna. 


Inventering

Genom vår inventering får man en förteckning över de licenser man har och hurvida de används eller ej. Utifrån inventeringens rapport kan man spara pengar genom att säga upp ej använda licenser eller se över om man kan hitta ett förmånligare licensavtal. 

Finansiering 

Genom samarbeten med ett flertal finansieringsbolag kan vi erbjuda olika typer av finansieringslösningar utifrån varje behov.