Navigera

arbetsplats

Att låta Muneris IT ta ansvar för din arbetsplats är optimatlt för er som av olika anledningar inte har möjlighet att göra detta på egen hand. Muneris IT arbetar med verksamhetsnära tjänster så att ni ska kunna se och använda IT som ett stöd och inte ett "nödvändigt ont".

Vi sätter alltid våra kunders verksamhet och affärsnytta i centrum och utgår ifrån hur vi kan hjälpa er att utvecklas. För många av våra kunder så är det svårt att själva hinna med att hantera och supportera sin IT-miljö. Då ska Munerist IT vara det naturliga valet för Er.


Server

Vi levererar en tjänst för att ni ska känna er trygga i att veta att ni har de senaste uppdateringarna, att ni har en fungerande backup och att er miljö är säker. Vi garanterar en skalbar plattform som följer verksamhetens krav. När ni låter Muneris IT ta hand om er serverlösning så innebär det att ni alltid har en övervakad, underhållen och redundant lösning och att ni överlåter drift- och administrations ansvaret hos oss.

Det betyder att ni får en en säker och stabil servermiljö som inkluderar antivirus, uppdateringar, backuplösningar, och kontinuerlig övervakning. 


Klienter 

Vårt fokus ligger på användarvänlighet och varje kunds affärsnytta med att använda våra lösningar. En stor del av detta är hanteringen av alla klienter som är just ert verktyg för att nyttja er IT-miljö.

Vi ser till att alla datorer, läsplattor och telefoner är integrerade i er lösning. Vår drift och support av er klientmiljö innebär att ni får kontroll över verksamheten, ökad säkerhet och ett bekymmersfritt ägande.

 
 
  Bild